Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Přijetí zahraničních návštěv

Černá Hora Výbor pro školství, vědu, kulturu a sport Parlamentu Černé Hory (11. června 2019) (12. 6. 2019)
Přijetí delegace výboru pro školství, vědu, kultur a sport Parlamentu Černé hory zástupci výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu ČR

Složení zahraniční delegace:

pan Radule Novović, předseda výboru pro školství, vědu, kulturu a sport

pan Andrija Popovič, člen výboru

paní Svjetlana Aligrudić, sekretariát výboru

Složení delegace PSP ČR:

posl. Karel Rais, místopředseda VVVKMT

posl. Kateřina Valachová, místopředsedkyně VVVKMT

posl. Jan Richter, člen VVVKMT,

pan Jiří Nestával, prezident České - Středoasijské smíšené obchodní komory (ČSOK)

paní Vlasta Bohdalová, Česká - Středoasijská smíšená obchodní komora (ČSOK)

pan Marco Milanović, stálý představitel ČSOK v Černé Hoře

Diskutovala se zejména témata:

- systémy vzdělávání ČR a Černé Hory  (práce se žáky se speciálními potřebami, o náhradní výchovné péči, o intenzivním zavádění inkluze v Černé Hoře).

- o oblasti vysokého školství (posilování vzájemných vtahů mezi univerzitami, nutnost připravovat společné projekty financované z EU (projekty na posílení mobility studentů a pedagogů atd.), o hodnocení kvality vysokých škol, o autonomii vysokých škol v ČR, o zájmu o uzavření smlouvy o vzájemném uznávání výsledků vzdělávání atd.

- o důležitosti užší spolupráce v oblasti vědy a vývoje;

- o zájmu českých firem investovat v ČH (zejména na rozvoji infrastruktury, stavby tepelných elektráren);

- o připravované Agentuře pro sport v ČR a o financování a řízení sportu v obou zemích, zkušenostech se sportováním dětí, výměnné pobyty sportovců a trenérů;

- o možnostech rozvoje cestovního ruchu - navázání přímého leteckého spojení;

- o kulturních historických vazbách, o akcích v ČH plánovaných českou stranou (minifestival českého filmu, výměna televizních pořadů a filmů);

- o podpoře české strany pro plnohodnotný vstup ČH do EU;

- o důležitosti meziparlamentní spolupráce - předs. PS dostal pozvání do ČH.

 Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)