Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Přijetí zahraničních návštěv

Bulharsko Výbor pro kulturu a média Národního shromáždění Bulharské republiky (30. října 2019) (1. 11. 2019)
Přijetí Výboru pro kulturu a média Národního shromáždění Bulharské republiky poslanci výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu ČR

Složení zahraniční delegace:

pan Vezhdi Rashidov, předseda výboru pro kulturu a média

paní Radka Petrova, hlavní expert výboru pro kulturu a média

J.E. pan Jordan Parvanov, velvyslanec Bulharské republiky v ČR

 Složení delegace PSP ČR:

Martin Baxa, předseda podvýboru pro kulturu a člen výboru pro  vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Antonín Staněk, člen podvýboru pro kulturu, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Projednávaná témata

- zdokonalení evropské legislativy na ochranu kulturního dědictví

- nelegální obchodování s uměleckými předměty

- ničení světového kulturního dědictví

- boj s falzifikáty a falešnými zprávami

 
Výbor pro kulturu a média Národního shromáždění Bulharské republiky (30. října 2019) (1. 11. 2019)

Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)