Výbor pro životní prostředí
Aktuality

Kulatý stůl k Nagojskému protokolu – 14. 2. 2018 (16. 2. 2018)
Na pozvání předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové zasedli ve středu 14. února 2018 ke kulatému stolu poslanci, zástupci Ministerstva životního prostředí a vědecké sféry.Vznikl tak prostor pro přátelskou diskuzi připomínek vědecké obce k vládnímu návrhu zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu a navázání kontaktů mezi jednotlivými stranami tak, aby bylo možné o vznesených připomínkách dále jednat a případně je zanést v rámci dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně.

Mezi hlavními připomínkami zástupců vědecké obce byly nejistoty ohledně výkladu užité terminologie a jednoznačnosti sankcí a také potřeba usnadnění povinností stanovených nařízením (EU) č. 511/2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu.


Pozvánka (Dokument PDF, 414 KB)ISP (příhlásit)