Výbor pro životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 39lze sledovat streamem, připojit formou videokonf. (8. září 2021)
č. 38přístupné online přenosem (8. června 2021)
č. 37účast možná pouze distanční formou (28. dubna 2021)
č. 36pro pozv. hosty i veřejnost formou videokonf. (31. března 2021)
č. 35účast veřejnosti distanční formou (17. března 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 39 (8. září 2021)
č. 38 (8. června 2021)

další

Usnesení

č. 194k informaci z Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě (8. září 2021)
č. 191k dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta ke zdravé planetě pro všechny - Akční plán EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy, COM (2021) 400 final (8. září 2021)
č. 189ke Zprávě o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020 /ST 1218/ (8. září 2021)
č. 193k informaci o činnosti Uhelné komise (8. září 2021)
č. 192k dokumentu EU: Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartě, COM (2021) 263 final (8. září 2021)

další

Semináře

Budoucnost recyklace vČR24. června 2021
Budoucnost recyklace vČR
Videokonferenční kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslanců Františka Elfmarka a Jany Krutákové dne 24. června 2021 od 10:00 do 12:50 hod.
Kulatý stůl ke směrnici o jednorázových plastech24. června 2021
Kulatý stůl ke směrnici o jednorázových plastech
Online kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslanců Evy Fialové a Františka Elfmarka dne 24. června 2021 od 13:00 do 16:00 hod.
Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií13. května 2021
Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií
Online kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslanců Evy Fialové a Františka Elfmarka dne 13. května 2021 od 13:00 do 15:00 hodin.
Kulatý stůl k novele zákona o myslivosti30. března 2021
Kulatý stůl k novele zákona o myslivosti
Online kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně výboru Ing. Dany Balcarové dne 30. března 2021 od 13:00 do 15:00 hodin.
Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě koběhovému hospodářství?16. února 2021
Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě koběhovému hospodářství?
Online seminář pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslance Františka Elfmarka dne 16. února 2021 od 9:00 do 14:00 hodin.

další
ISP (příhlásit)