Výbor pro životní prostředí
Aktuality

Výjezdní zasedání - odpady a agroenvironmentální opatření (10. 12. 2018)
Poslanci výboru pro životní prostředí navštívili ve dnech 21.- 22. listopadu 2018 vybrané obce a podniky, které se věnují odpadovému hospodářství. Program doplnili exkurzí na příkladná agroenvironmentální opatření v krajině k boji proti suchu a erozi.

Program zaměřený na nakládání s odpady zahájili poslanci návštěvou ekocentra Služeb města Jihlavy, kde je přivítala primátorka Karolína Koubová a kde společně s odpovědnými úředníky z odboru životního prostředí a s vedením Služeb města Jihlavy diskutovali o procesu minimalizace komunálního odpadu v Jihlavě. Následovala prohlídka provozovny zpracování elektroodpadu Enviropol. 
Dále poslanci zavítali ve Velkých Pavlovicích do společnosti Hantály, která zajišťuje nakládání s odpady pro svazek takřka 30 obcí o celkovém počtu cca 50 tisíc obyvatel. Poslanci zde navštívili linku na třídění plastů, skládku a kompostárnu a vyslechli si, jaké jsou aktuální problémy obcí při nakládání s odpadem. Následovala exkurze věnovaná agroenvironmentálním opatřením v zemědělské krajině k lepšímu zadržování vody a bránění erozi s Petrem Maradou přímo v terénu v Šardicích. Výjezd členové výboru zakončili v Kyjově debatou o nakládání s obecními odpady.

Výjezdní zasedání - odpady a agroenvironmentální opatření (10. 12. 2018)
Výjezdní zasedání - odpady a agroenvironmentální opatření (10. 12. 2018)
Výjezdní zasedání - odpady a agroenvironmentální opatření (10. 12. 2018)
Výjezdní zasedání - odpady a agroenvironmentální opatření (10. 12. 2018)
Výjezdní zasedání - odpady a agroenvironmentální opatření (10. 12. 2018)
Výjezdní zasedání - odpady a agroenvironmentální opatření (10. 12. 2018)ISP (příhlásit)