Výbor pro životní prostředí
Aktuality

Zpráva o životním prostředí a hodnocení OECD (21. 1. 2019)
Výbor projednal ve středu 6. února 2019 několik dokumentů, které hodnotí aktuální stav životního prostředí a jeho ochrany. Jde o Zprávu o životním prostředí ČR 2017, Zprávy o životním prostředí v krajích a hodnocení stavu a politik životního prostředí od OECD.

Hodnocení stavu a politik životního prostředí (EPR OECD)

Hodnocení politik životního prostředí (Environmental Performance Reviews, EPR) vypracovaná OECD představují fakticky podloženou analýzu, při které se zjišťuje, jakého pokroku dosáhla daná země, pokud jde o směřování k cílům politiky životního prostředí. 
Předchozí zprávy EPR věnované České republice vyšly v roce 1999 a 2005. Tato zpráva hodnotí stav a politiky životního prostředí v České republice od roku 2005.

EPR přináší 46 doporučení, která pracovní skupina schválila dne 14. února 2018. Jejich cílem je pomoci České republice na její cestě k ekologicky šetrnější ekonomice a při zlepšování správy záležitostí týkajících se životního prostředí a environmentálního řízení.
Zprávu představí její koordinátorka Fréderique Zegel.


Zpráva o životním prostředí ČR 2017- tisk 355
Pravidelná zpráva projednávaná Poslaneckou sněmovnou Zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2017 a jeho vývoj v národních parcích
Zpráva o životním prostředí a hodnocení OECD (21. 1. 2019)
Zpráva o životním prostředí a hodnocení OECD (21. 1. 2019)
Zpráva o životním prostředí a hodnocení OECD (21. 1. 2019)
Zpráva o životním prostředí a hodnocení OECD (21. 1. 2019)
Zpráva o životním prostředí a hodnocení OECD (21. 1. 2019)
Zpráva o životním prostředí a hodnocení OECD (21. 1. 2019)ISP (příhlásit)