Výbor pro životní prostředí
Aktuality

Klimatická změna - Setkání s generálním ředitelem pro oblast klimatu Evropské komise Maurem Petriccionem (21. 3. 2019)
V úterý 26. března 2019 pořádala předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová setkání poslanců a senátorů s generálním ředitelem pro oblast klimatu EK Maurem Petriccionem k diskuzi o vizi klimaticky neutrální EU do roku 2050 „Čistá planeta pro všechny“. Od 15:45 následoval tiskový briefing.

"Čistá planeta pro všechny" je dokument Evropské komise, který přináší vizi hospodářské a společenské transformace potřebné pro dosažení klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050. Cílem je nyní otevřít rozsáhlou diskuzi napříč celou EU a následně přijmout ambiciózní strategii dle požadavků Pařížské dohody.

 Předložené scénáře pro přechod na bezemisní hospodářství zahrnují posílení energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a plnou dekarbonizaci evropské energetiky, čistou a bezpečnou mobilitu, přechod k oběhovému hospodářství, změny v zemědělství, vytváření inteligentních sítí a propojení, plné využití bioekonomiky, zachycování uhlíku a investice do udržitelně fungující společnosti.

 

Vzhledem k šíři tématu byli k setkání přizvání poslanci a senátoři z následujících orgánů

Poslanecké sněmovny: výbor pro životní prostředí, výbor pro evropské záležitosti, zemědělský výbor, hospodářský výbor, podvýbor pro energetiku

 a Senátu: výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, výbor pro záležitosti EU, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, podvýbor pro energetiku.

 

  • Setkání je určeno pouze pro poslance a senátory.
  • Od 15:45 proběhl tiskový briefing předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové a generálního ředitele pro oblast klimatu Evropské komise Maura Petriccioneho v novinářském atriu Poslanecké sněmovny.

 

Dokumenty ke stažení:
Klimatická změna - Setkání s generálním ředitelem pro oblast klimatu Evropské komise Maurem Petriccionem (21. 3. 2019)
Klimatická změna - Setkání s generálním ředitelem pro oblast klimatu Evropské komise Maurem Petriccionem (21. 3. 2019)
Klimatická změna - Setkání s generálním ředitelem pro oblast klimatu Evropské komise Maurem Petriccionem (21. 3. 2019)
Klimatická změna - Setkání s generálním ředitelem pro oblast klimatu Evropské komise Maurem Petriccionem (21. 3. 2019)ISP (příhlásit)