Výbor pro životní prostředí
Aktuality

Výjezdní zasedání - pitná voda a odpady (7. 11. 2019)
Ve dnech 18. a 19. září 2019 proběhlo výjezdní zasedání výboru pro životní prostředí zaměřené na odpady a zpracování plastů a kovů, problematiku průmyslové zóny Holešov a ochranu zdroje pitné vody u Ostrožské Nové Vsi v souvislosti s černými stavbami.

Poslanci nejprve navštívili firmu SUEZ Využití zdrojů, a. s. v Němčicích nad Hanou, kde se uskutečnila prohlídka provozu technologie na zpracování plastů. Proběhlo krátké vysvětlení problematiky recyklace v současném systému odpadového/ oběhového hospodářství technickým ředitelem SUEZ panem Mgr. Petrem Špičákem a diskuze na téma odpadového a oběhového hospodářství.

Dále členové výboru navštívili okolí průmyslové zóny ve městě Holešov. Strategická průmyslová zóna Holešov je projektem Zlínského kraje za účasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Zde proběhla diskuse s hydrogeologem Ing. Vackem u Věžového vodojemu, která se týkala historie, využití zóny do budoucnosti a také poslanci získali informace o zdrojích pitné vody v této lokalitě.

Druhý den se členové výboru zabývali vodními jezery ve městě Ostrožská Nová Ves, kde navštívili oblast u Vodárenské nádrže a tzv. “Rybářský poloostrov”. Za účasti více než desítky přizvaných hostů poslanci debatovali nad tématy ochrany zdroje pitné vody, změn ochranných pásem a nad problematikou dodržování stavebního zákona, zejména pak ohledně tzv. možných černých staveb a ve věci odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Poslanci výjezd zakončili návštěvou provozu firmy KOVOSTEEL Recycling, s. r. o. ve Starém Městě. Tato firma se specializuje na výkup a sběr kovového odpadu, barevných kovů, papíru, textilu, nebezpečných a ostatních odpadů. Jednalo se o návštěvu provozu se zaměřením na informace o stávající praxi a odpadové legislativu.
Výjezdní zasedání - pitná voda a odpady (7. 11. 2019)
Výjezdní zasedání - pitná voda a odpady (7. 11. 2019)
Výjezdní zasedání - pitná voda a odpady (7. 11. 2019)
Výjezdní zasedání - pitná voda a odpady (7. 11. 2019)
Výjezdní zasedání - pitná voda a odpady (7. 11. 2019)
Výjezdní zasedání - pitná voda a odpady (7. 11. 2019)ISP (příhlásit)