Zemědělský výbor

O výboru

Jednání ZEV v Státních aktech

Zemědělský výbor projednává zejména návrhy zákonů týkající se zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství, rybářství, myslivosti, včelařství, zeměměřictví a rozvoje venkova, které mu přikáže Poslanecká sněmovna. Do kompetence zemědělského výboru náleží projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství a rozpočtové kapitoly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dále projednává návrhy rozpočtů Pozemkového fondu, Státního zemědělského intervenčního fondu a dotační programy zemědělství pro příslušný kalendářní rok. Výbor každoročně projednává zprávu o stavu zemědělství ČR. Výbor projednává kandidatury osob na členy Dozorčí rady Pozemkového fondu, Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, Dozorčí rady Vinařského fondu, členy poté volí Poslanecká sněmovna podle zvláštních zákonů.

Vše o výboru

Aktuálně

10. schůze PMRVZCH

Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova se sejde 25. června 2013, viz pozvánka.

Podpora zemědělského pojištění

Seminář, 17. června 2013, viz pozvánka

Seminář, 17. června 2013, viz pozvánka

9. schůze PMRVZCH

Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova se sejde 16. května 2013, viz pozvánka.

8. schůze PMRVZCH

Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova se sejde 9. května 2013, viz pozvánka.

dalšíISP (příhlásit)