Zemědělský výbor
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 47 (23. června 2021)
č. 46 (8. června 2021)
č. 45přístupná pouze přizvané veřejnosti (11. května 2021)
č. 44přístupná pouze přizvané veřejnosti (28. dubna 2021)
č. 43přístupná pouze přizvané veřejnosti (31. března 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 47 (23. června 2021)
č. 46 (8. června 2021)

další

Usnesení

č. 220k evropským dokumentům „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Taxonomie EU, podávání zpráv podniků o udržitelnosti, preference v oblasti udržitelnosti a fiduciární povinnosti: Nasměrování finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu" a „Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti" (14. září 2021)
č. 219Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 1148) (23. června 2021)
č. 218k Výroční zprávě Vinařského fondu za rok 2020 (sněmovní tisk 1227) (8. června 2021)
č. 217Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 1148) (8. června 2021)
č. 216ke Zprávě o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020 (sněmovní tisk 1218) (8. června 2021)

další

Semináře

Diskuse k zahrádkářskému zákonu (4. února 2020)
Řešení problematiky dvojí kvality potravin v novele zákona o potravinách (12. listopadu 2019)
Budoucnost naší krajiny: co ještě nevíte o pozemkových úpravách? (30. října 2019)
Klecový chov hospodářských zvířat (31. října 2019)
Likvidace plastových odpadů potravinářského průmyslu (17. září 2019)

další

Ostatní jednání a akce

Přijetí místopředsedy EK pro energetickou unii pana Maroše Šefčoviče (31. května 2018)
Návštěva výstavy NATURA VIVA 2018 v Lysé nad Labem (24. května 2018)
Návštěva Inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce (26. dubna 2018)
Výzkumný ústav rostlinné výroby a Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze 6 – Ruzyni (25. dubna 2018)
Setkání s eurokomisařem pro rozpočet a lidské zdroje Güntherem Oettingerem o víceletém finančním rámci Evropské unie po roce 2020 (5. dubna 2018)

další
ISP (příhlásit)