Zemědělský výbor
Aktuality

9. 6. 2021 setkání se zástupci ČMŠSA (10. 6. 2021)
Tradiční setkání členů zemědělského výboru se zástupci Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace.

Probírána byla tato témata:

- Aktuální problematika šlechtitelského a semenářského sektoru

- Podpory pěstitelům ze strany státu

- Zákaz účinných látek přípravků na ochranu rostlin pro zemědělskou praxi; snížení      pesticidů

- Evropská a národní legislativa

- Strategie EU "Zelená dohoda" a "Z pole na vidličku"

- Hlavní cíle ČMŠSA

- Spolupráce ČMŠSA s Ministerstvem zemědělství, výzkumnými ústavy a Poslaneckou sněmovnou PČR

ISP (příhlásit)