Zemědělský výbor
Aktuality

8. 7. 2021 setkání PV pro svazy a členů ZEV s vedením Českého svazu včelařů (12. 7. 2021)
Jednalo se o tradiční setkání v sídle Českého svazu včelařů pod záštitou podvýboru ZEV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství.

Diskutovány byly aktuální problémy českého včelařství (v současné době hlavně nepříznivé počasí), používání pesticidů zemědělci, individuální zodpovědnost včelařů pri zaléčování včelstev, práce s mládeží aj. Na závěr proběhla ukázka vytáční medu.

ISP (příhlásit)