Zemědělský výbor
Aktuality

26. 8. 2021 Země živitelka, České Budějovice (27. 8. 2021)
Členové zemědělského výboru PS PČR v čele s jeho předsedou se zúčastnili slavnostního zahájení 47. ročníku mezinárodního Agrosalovu Země Živitelka v Českých Budějovicich.

Členové ZEV se účastní slavnostního zahájení každoročně. Navštívili řadu stánků různých vystavovatelů, např. Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Českomoravské myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu, Vinařského fondu a další. Členové ZEV se i v následujících dnech účastní řady odborných akcí pořádaných MZe, AK ČR a Výstavištěm ČB vč. Národních dožínek.

ISP (příhlásit)