Výbor pro bezpečnost

O výboru

Zasedací místnost VB

Výbor pro bezpečnost se zabývá všemi segmenty vnitřní a vnější bezpečnosti státu.

V oblasti vnitřní bezpečnosti se v 7. volebním období výbor zabývá především věcmi týkajícími se veřejného pořádku, kybernetickou a energetickou bezpečností státu a fungováním všech složek integrovaného záchranného systému. Za velmi aktuální výbor v tomto volebním období dále považuje i otázky situace českého vězeňství a financování bezpečnostních složek včetně mzdového ohodnocení příslušníků bezpečnostních sborů. Pro druhou polovinu volebního období výbor předpokládá rozsáhlejší diskusi k postavení obecních a městských policií.

Vše o výboru

Aktuálně

44. schůze VB - 12. července 2017

Jednání 44. schůze výboru pro bezpečnost se dne 12. července 2017 zúčastnil předseda vlády České republiky Mgr. Bohuslav Sobotka, viz pozvánka.

14. schůze PV

Podvýbor pro vězeňství - 25. května 2017, viz pozvánka.

16. schůze PPČR

Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby - 30. května 2017, viz pozvánka.

12. schůze PIZS

Podvýbor pro integrovaný záchranný systém a pro prevenci kriminality - 30. května 2017, viz pozvánka.

další


Arménie Přijetí arménské parlamentní delegace (28. 6. 2017)
Dne 28. června 2017 přijal předseda výboru pro bezpečnost Roman Váňa a další členové výboru pro bezpečnost arménskou parlamentní delegaci vedenou místopředou Národního shromáždění panem Eduardem Šarmazanovem. Delegaci doprovázel velvyslanec Arménské republiky j.e. Tigran Seiranian.

Německo Přijetí delegace členů CSU z Bavorského zemského sněmu (3. 5. 2017)
Dne 3. května 2017 přijal výbor pro bezpečnost v rámci své 42. schůze delegaci členů CSU z Bavorského zemského sněmu. Tématem jednání byly bezpečnostní otázky zajímající obě země, akcentována pak byla především nová zbraňová normotvorba přijatí na úrovni Evropské unie.

Izrael Pracovní jednání s delegací Knesetu (16. 3. 2017)
Výbor pro bezpečnost jednaldne 16. března 2017s delegací Knesetu, jehož obsahem byla bezpečnost a ochrana proti terorismu.

dalšíISP (příhlásit)