Výbor pro evropské záležitosti

O výboru

Zasedací místnost VEZ

Výbor pro evropské záležitosti (VEZ) projednává evropskou legislativu (směrnice, návrhy nařízení, zelené a bílé knihy atd.) a sleduje transpozici evropské legislativy do českého právního řádu (i prostřednictvím tzv. předběžných konzultací), zabývá se aktuálními evropskými tématy, schvaluje personální nominace na soudce Evropského soudního dvora nebo na evropského komisaře a do dalších institucí a kontroluje vládu před jednáním v Radě.
Výbor má v 6. volebním období 15 členů, schází se v průměru dvakrát do měsíce a jeho zasedání jsou veřejná, viz další informace.

Vše o výboru

Aktuálně

COSAC - schůzka předsedů

Ve dnech 7. - 8. července 2013 se ve Vilniusu př. Jan Bauer zúčastní pracovní schůzky předsedů výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů členských a kandidátských zemí EU a zástupců EP sdružených v organizaci COSAC.

XLIX COSAC

Ve dnech 23. - 25. června se delegace VEZ ve složení př. J. Bauer, mpř. F. Novosad, J. Lobkowicz a J. Šenfeld zúčastní Konference výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů EU a kandidátských zemí a zástupců EP v Dublinu.

Setkání s delegací Shromáždění Republiky Kosovo

V úterý 18. června se uskuteční pracovní setkání VEZ s delegací Výboru pro evropskou integraci Shromáždění Republiky Kosovo.

Setkání s ministrem pro EU a NATO Gruzie A. Petriashvilim

Ve středu 12. června se delegace výboru ve složení př. J. Bauer, mpř. J. Suchá, J. Šenfeld, posl. D. Váhalová a I. Jakubčík setkala s ministrem pro evropskou a euro-atlantickou integraci Gruzie Aleksim Petriashvilim.   

Bilaterální návštěva SRN

Ve dnech 3. – 7. června 2013 navštívila delegace výboru pro evropské záležitosti ve složení př. Jan Bauer, mpř. Jaroslav Lobkowicz, František Novosad a posl. Igor Jakubčík Spolkovou republiku Německo.

Schůze podvýboru pro evropské fondy

12. schůze podvýboru se uskuteční v úterý 11. června od 13.00 hodin v zasedací místnosti VEZ, Sněmovní 3 → pozvánka

Schůze VEZ

46. schůze VEZ se uskuteční ve čtvrtek 30. května t. r. od 9.00 hodin v zasedací místnosti VEZ, Sněmovní 3 → návrh pořadu (oproti pozvánce došlo ke změně)

dalšíISP (příhlásit)