Výbor pro evropské záležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 76 (15. září 2021)
č. 75 (15. července 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 76 (15. září 2021)
č. 75 (15. července 2021)

další

Usnesení

č. 488ke společnému sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem - vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním /kód Rady 9902/21, JOIN(2021) 20 v konečném znění/ (15. září 2021)
č. 487k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 17. června - 7. července 2021 (15. července 2021)
č. 486ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokyny k článku 17 směrnice 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu /kód Rady 9525/21, KOM(2021) 288 v konečném znění/ (15. července 2021)
č. 485k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu /kód Rady 9471/21, KOM(2021) 281 v konečném znění/ (15. července 2021)
č. 484ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zdanění podniků pro 21. století /kód Rady 9043/21, KOM(2021) 251 v konečném znění (15. července 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 303k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) / kód Rady 6547/20, KOM(2020) 80 v konečném znění/ (29. dubna 2020)

další

Semináře

Příprava českého předsednictví v Radě EUneveřejná (17. června 2021)
Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)

další
ISP (příhlásit)