Volební komise
O komisi

Volební komise je vždy ustavena na 1. schůzi Poslanecké sněmovny po sněmovních volbách ihned po složení slibu jednotlivých poslankyň a poslanců. Členy navrhují poslanecké kluby.

Volební komisi ustavuje podle zásady poměrného zastoupení skupina poslanců delegovaná poslaneckými kluby na základě parity. Členové volební komise se ujímají funkcí poté, kdy Sněmovna schválí usnesení, v němž bere ustavení volební komise na vědomí.

Volební komise postupuje podle volebního řádu, který stanoví podrobnosti konání voleb Sněmovnou a nominací vyžadujících souhlas Sněmovny a je přílohou č. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.


Navigace sekce Volební komiseISP (příhlásit)