Vyšetřovací komise k OKD
O komisi

Komisi zřídila Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 58 ze 4. schůze ze dne 12. prosince 2017 a uložila jí prověřit:

  1. převod akcií společnosti OKD, a. s., z vlastnictví České republiky do vlastnictví jiných osob, snížení základního jmění společnosti OKD, a. s., následný postup ovládnutí společnosti OKD, a. s., a prodej minoritního podílu státu v OKD, a. s.,

  2. plnění závazků nabyvatelem akcií, který se k nim zavázal Smlouvou o koupi akcií ze dne 16. 9. 2004, a další skutečnosti potřebné pro prověření celého postupu při privatizaci společnosti OKD, a. s., včetně prověření příčin a okolností, které vedly k úpadku OKD, a. s., 

  3. činnost orgánů státu a jiných osob, které za majetkové operace při privatizaci OKD, a. s., a v době před vznikem úpadku OKD, a. s., odpovídaly či nad nimi měly vykonávat kontrolu či dohled;

Poslanecká sněmovna zároveň stanovila lhůtu deseti měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise, tj. do 12. října 2018, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně, určila počet členů vyšetřovací komise na 9 a stanovila většinový způsob jejich volby, a to po jednom zástupci z každého poslaneckého klubu. 

Poslanecká sněmovna na své 19. schůzi prodloužila lhůtu, do kdy je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění Sněmovně, a to do 12. dubna 2019.Navigace sekce Vyšetřovací komise k OKDISP (příhlásit)