Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
O komisi

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby je zvláštním kontrolním orgánem, který podle zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, zřizuje Poslanecká sněmovna ke kontrole činnosti této služby.

Kontrolní orgán se skládá z nejméně sedmi členů. Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý. Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce českého státu, která působí uvnitř jeho území. Oblasti, kterými se BIS zabývá, vymezuje zákon o zpravodajských službách ČR (č. 153/1994 Sb.). Zjištěné informace BIS předává prezidentu republiky, vládě (předsedovi vlády a jednotlivým ministrům), státním a policejním orgánům. Jako instituce je přísně apolitická, nemá represivní pravomoc – nemůže zadržet, zatýkat ani vyslýchat. Při své činnosti důsledně dbá lidských práv a svobod, a je-li nucena je narušit, děje se tak vždy podle zákonem stanovených pravidel.

Základ právní úpravy kontroly zpravodajských služeb je obsažen v zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. Tento zákon stanoví, že činnost zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády a Parlamentu.

Statut komise (Dokument DOC, 42 KB)

Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační službyISP (příhlásit)