Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
O komisi

Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů je kontrolním orgánem Poslanecké sněmovny, zřízeným podle zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů.

Vytvoření, užívání a provoz centrální evidence účtů je jedním z prostředků k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů, zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie.

Správcem centrální evidence účtů vedených bankami, zahraničními bankami, které vykonávají svou činnost na území ČR prostřednictvím pobočky, a spořitelními a úvěrními družstvy pro jejich klienty je Česká národní banka.

Ta předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně zprávu o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů. O údaje z této evidence jsou oprávněny žádat pouze orgány činné v trestním řízení, orgány příslušné přijímat oznámení o podezřelém obchodu podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, orgány Finanční a Celní správy České republiky, nebo zpravodajské služby ČR.

Kontrolní orgán se skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.

Statut komise (Dokument DOCX, 23 KB)

Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtůISP (příhlásit)