Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
O komisi

Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu je samostatný kontrolní orgán Poslanecké sněmovny, zřízený na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Finanční analytický úřad je správní úřad, který zajišťuje funkci finanční zpravodajské jednotky pro celou Českou republiku, především pak plní funkci generálního státního orgánu pro sběr a analýzu obchodů, podezřelých ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo ze spojení s financováním terorismu.

Základní informací pro kontrolní orgán Poslanecké sněmovny je zpráva o činnosti FAÚ za uplynulý rok. Zpráva je podrobnější než zveřejňovaná výroční zpráva a při jejím projednávání mohou být uvedeny i informace o kauzách dosud neukončených orgány činnými v trestním řízení či daňovými orgány, případně i informace o nových trendech v páchání a odhalování trestné činnosti.

Stálá komise pro kontrolu činnosti FAÚ se skládá z nejméně sedmi členů. Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.

Členem stálé komise může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.

Statut komise (Dokument DOCX, 23 KB)

Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřaduISP (příhlásit)