Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
O komisi

Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
je kontrolním orgánem Poslanecké sněmovny, který se na základě zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, zřizuje ke kontrole této Inspekce.

Hlavním předmětem činnosti GIBS je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto útvarů. Inspekce také provádí zkoušku spolehlivosti vůči protiprávnímu jednání uvedených příslušníků a zaměstnanců. Navrhuje proti takové činnosti opatření a vydává metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.

Stálá komise Poslanecké sněmovny provádí kontrolu činnosti Inspekce, včetně kontroly použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle trestního řádu.

Kontrolní orgán se skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.

Statut komise (Dokument DOC, 48 KB)

Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborůISP (příhlásit)