Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
O komisi

Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vznikla na základě zákona č. 205/2017 Sb., kterým se novelizoval zákon o kybernetické bezpečnosti, jako zvláštní kontrolní orgán Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NÚKIB.

NÚKIB řeší problematiku ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů, kryptografickou ochranu, působí jako koordinační orgán ve stavu kybernetického nebezpečí a rovněž vykonává působnost v oblasti veřejné regulované služby Evropského programu družicové navigace Galileo. Ředitel NÚKIB předkládá kontrolnímu orgánu zprávu o činnosti Úřadu, návrh rozpočtu a podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu Úřadu, vnitřní předpisy Úřadu a na vyžádání zprávu o jednotlivých kybernetických bezpečnostních incidentech z kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů a informačních systémů základní služby.

Poslanecká sněmovna stanoví počet členů komise tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.


Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnostISP (příhlásit)