Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
Aktuality

10. schůze SKVZ - 24. října 2019 (9. 10. 2019)
viz pozvánkaNavigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajstvíISP (příhlásit)