Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
O komisi

Podle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, má Kancelář Poslanecké sněmovny obdobné postavení jako organizační složka státu. Podle § 7 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí KPS může činit právní úkony jménem státu se souhlasem příslušného orgánu Poslanecké sněmovny. Tímto orgánem je Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Členy komise navrhují poslanecké kluby podle principu poměrného zastoupení, předsedu komise volí Poslanecká sněmovna.

Komise především koordinuje činnost s KPS při zajišťování plynulého chodu Sněmovny a jejích orgánů a při zajišťování služeb pro jednotlivé poslance; projednává návrh státního rozpočtu „Kapitola 302 – Poslanecká sněmovna PČR“, vyjadřuje se k investičním záměrům KPS, projednává změny v základních vnitřních předpisech Kanceláře Poslanecké sněmovny a zabývá se dalšími náležitostmi a podněty, které jí předloží jednotliví poslanci nebo poslanecké kluby.

Komise má 18 členů a je ustavena podle principu poměrného zastoupení.


Navigace sekce Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovnyISP (příhlásit)