Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
O komisi

Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace je zvláštní kontrolní orgán Poslanecké sněmovny, zřízený na základě zákona č. 153/1994 o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro kontrolu činnosti tohoto Úřadu.

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) je zpravodajskou službou České republiky, jejímž prvořadým cílem, snahou a posláním je zabezpečovat pro ústavní činitele a orgány státní správy České republiky včasné, objektivní a kvalitní zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky.

Smyslem práce ÚZSI je chránit Českou republiku proti hrozbám, kterými jsou mezinárodní terorismus, proliferace (šíření) zbraní hromadného ničení a jejich komponent, ekonomická zločinnost a různé formy politického extremismu.

Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace se skládá nejméně ze 7 členů. Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.

Členem zvláštního kontrolního orgánu může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.


Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informaceISP (příhlásit)