Stálá komise pro hybridní hrozby
O komisi

Současná mocenská mezinárodní politika využívá k dosažení svých cílů řady otevřených i skrytých aktivit celého spektra nástrojů a operací v oblasti diplomatické, informační, ekonomické, finanční a legislativní, které jsou známy pod pojmem hybridní hrozby. Rizika přicházejí v podobě působení cizí moci, kybernetických útoků, energetického a surovinového ohrožení, průmyslové bezpečnosti, terorismu a nelegální migrace. Páteří tohoto působení jsou cílené dezinformace, jejichž cílem je ovlivnit, dezorientovat a v cílených segmentech společnosti ovlivňovat, měnit, vytvářet názory, postoje, a dokonce aktivizovat cílené skupiny osob. 
I když bezpečnostní systém tyto hrozby reflektuje, úkolem Stálé komise pro hybridní hrozby je vytvořit politickou parlamentní podporu, která v případě potřeby dokáže okamžitě přijímat a iniciovat legislativní rozhodnutí tak, aby se nebezpečí z prodlení a reaktivní doba zkrátily na nejmenší možnou míru.

Komise má 9 členů a každý z politických klubů zde má 1 zástupce.


Navigace sekce Stálá komise pro hybridní hrozbyISP (příhlásit)