Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 1k volbě prezidenta republiky (26. ledna 1993) 
č. 2k informaci o zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny a jeho složení (27. ledna 1993) 
č. 3k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů /sněmovní tisky 58, 60, 61, 72 a 74/ (27. ledna 1993) 
č. 4k návrhům organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 59, 73 a 75/ (27. ledna 1993) 
č. 5k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy /sněmovní tisky 1 (původně tisk 232 ČNR) a 46/ (27. ledna 1993) 
č. 6k návrhu Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu /sněmovní tisk 21 (původně tisk 178 ČNR) a dodatek k tisku 21/ (27. ledna 1993) 
č. 7k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky /sněmovní tisky 17 (původně tisk 89 ČNR) a 43/ (27. ledna 1993) 
č. 8k návrhu na zřízení komisí Poslanecké sněmovny /sněmovní tisky 48, 52 a 57/ (27. ledna 1993) 
č. 9k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým pověřuje orgán Poslanecké sněmovny stanovit rozsah nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty funkcionářům Poslanecké sněmovny podle § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, v platném znění /sněmovní tisk 69/ (27. ledna 1993) 
č. 10k návrhu na změnu názvu výboru Poslanecké sněmovny (27. ledna 1993) 
č. 11ke zprávě o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 54/ (27. ledna 1993) 
č. 12ke zprávě o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 53/ (27. ledna 1993) 
č. 13k předběžné zprávě vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za rok 1992 (28. ledna 1993) 
č. 14k interpelacím, otázkám a podnětům poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády (28. ledna 1993) 
č. 15k odpovědím členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny (28. ledna 1993) 
č. 16k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k řešení problematiky přidělování mezinárodních silničních přepravních povolení MKD (28. ledna 1993) 
č. 17k návrhu na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací /sněmovní tisk 79/ (28. ledna 1993) 
č. 18ke zprávě o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu (28. ledna 1993) 
č. 19k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou (28. ledna 1993) 
č. 20ke zprávě mandátového a imunitního výboru k žádosti o souhlas Poslanecké sněmovny s trestním stíháním poslance (28. ledna 1993) 

12345>>
ISP (příhlásit)