Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 825ke zprávě rozpočtového výboru o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997 (22. května 1998) 
č. 826k činnosti vlády České republiky v oblasti privatizace a cenových deregulací (22. května 1998) 
č. 827k návrhu poslance Vlastimila Tlustého na ukončení 25. schůze Poslanecké sněmovny (22. května 1998) 
č. 828k návrhům Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (22. května 1998) 
č. 829k návrhu na určení ověřovatelů pro 26. schůzi Poslanecké sněmovny (18. června 1998) 
č. 830k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisky 300/5, 300/7/ - vrácený prezidentem republiky (18. června 1998) 
č. 831k návrhu na vyřazení bodu "Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády" z pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny (18. června 1998) 
č. 832k odpovědím členů vlády na písemné interpelace poslanců (18. června 1998) 

<<3839404142
ISP (příhlásit)