Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 1k informaci předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů (25. června 1996) 
č. 2k návrhu předsedajícího schůze na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru (25. června 1996) 
č. 3ke sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny (25. června 1996) 
č. 4k návrhu volební komise na ustavení mandátového a imunitního výboru (27. června 1996) 
č. 5k návrhu předsedajícího schůze na potvrzení volby předsedy mandátového a imunitního výboru (27. června 1996) 
č. 6k volbě předsedy Poslanecké sněmovny (27. června 1996) 
č. 7k návrhu předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny (27. června 1996) 
č. 8k návrhu předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny (27. června 1996) 
č. 9k volbě místopředsedů Poslanecké sněmovny (27. června 1996) 
č. 10k volbě místopředsedů Poslanecké sněmovny (27. června 1996) 
č. 11k návrhu na určení ověřovatelů pro 1. (ustavující) schůzi Poslanecké sněmovny (27. června 1996) 
č. 12k návrhu na zřízení dalších výborů Poslanecké sněmovny (27. června 1996) 
č. 13k návrhu na stanovení počtu členů všech dalších výborů Poslanecké sněmovny (27. června 1996) 
č. 14ke sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy výborů (27. června 1996) 
č. 15k návrhu termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny (27. června 1996) 
č. 16k návrhu předsedajícího schůze na potvrzení volby předsedy mandátového a imunitního výboru (27. června 1996) 
č. 17k návrhu na určení ověřovatelů pro 2. schůzi Poslanecké sněmovny (2. července 1996) 
č. 18k návrhu na vyřazení bodu "Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy" z pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny (2. července 1996) 
č. 19k návrhu volební komise Poslanecké sněmovny na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (2. července 1996) 
č. 20k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny o postavení a způsobu volby stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (2. července 1996) 

12345>>
ISP (příhlásit)