Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 1679k návrhu Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (16. dubna 2010) 
č. 1680k návrhu na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (16. dubna 2010) 
č. 1681k návrhu na určení ověřovatelů 79. schůze Poslanecké sněmovny (18. května 2010) 
č. 1682k zákonu, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/3/ - vrácenému prezidentem republiky (18. května 2010) 
č. 1683k zákonu, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 939/6/ - vrácenému prezidentem republiky (18. května 2010) 
č. 1684k návrhu zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/5/ - zamítnutému Senátem (18. května 2010) 
č. 1685k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/7/ - vrácenému Senátem (18. května 2010) 
č. 1686k návrhu zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/3/ - vrácenému Senátem (18. května 2010) 
č. 1687k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 833/4/ - vrácenému Senátem (18. května 2010) 
č. 1688k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - třetí čtení (18. května 2010) 
č. 1689k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - třetí čtení (18. května 2010) 
č. 1690k návrhu poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 994/ - třetí čtení (18. května 2010) 
č. 1691k vyhlášení stavu legislativní nouze (27. května 2010) 
č. 1692k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 1093 ve zkráceném jednání (27. května 2010) 
č. 1693k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 /sněmovní tisk 1093/ - zkrácené jednání (27. května 2010) 
č. 1694k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 967/4/ - vrácenému prezidentem republiky (27. května 2010) 

<<6061626364
ISP (příhlásit)