Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 5k informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců (29. června 2006) (přílohy
č. 6k návrhu na konání schůze Poslanecké sněmovny v pondělí 14. srpna 2006 (4. srpna 2006) (přílohy
č. 8k návrhu na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny (14. srpna 2006) (přílohy
č. 9k návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny (14. srpna 2006) (přílohy
č. 12k návrhu na určení ověřovatelů 1. schůze Poslanecké sněmovny (14. srpna 2006) 
č. 13k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (15. srpna 2006) (přílohy
č. 14k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (15. srpna 2006) (přílohy
č. 18k návrhu na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (29. srpna 2006) (přílohy
č. 24k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (15. září 2006) (přílohy
č. 25k návrhu časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání (15. září 2006) 
č. 27k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení (15. září 2006) (přílohy
č. 28k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení (15. září 2006) (přílohy
č. 31k návrhu na neveřejné projednávání bodu 1 pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny (29. září 2006) (přílohy
č. 32k účasti jiných osob při neveřejném projednávání bodu 1 pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny (29. září 2006) (přílohy
č. 40k návrhu poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. října 2006) (přílohy
č. 41k návrhu poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení (24. října 2006) 
č. 44k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby (24. října 2006) (přílohy
č. 47k návrhu na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací (24. října 2006) (přílohy
č. 48k návrhu poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. října 2006) (přílohy
č. 50k návrhu poslanců Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení (24. října 2006) (přílohy

12345>>
ISP (příhlásit)