Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 20k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby (7. července 2010) 
č. 21k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby (7. července 2010) 
č. 22k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (7. července 2010) 
č. 23k návrhu na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací (7. července 2010) 
č. 24k návrhu na volbu Veřejného ochránce práv (9. července 2010) 
č. 25k návrhu na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny (9. července 2010) 
č. 26k návrhu na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny (9. července 2010) 
č. 27k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (9. července 2010) 
č. 28k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce policie (9. července 2010) 
č. 29k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství (9. července 2010) 
č. 30k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (9. července 2010) 
č. 31k návrhu na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (9. července 2010) 
č. 32k návrhu na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 (9. července 2010) 
č. 33k návrhu na určení ověřovatelů 3. schůze Poslanecké sněmovny (10. srpna 2010) 
č. 34k žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry (10. srpna 2010) 
č. 35k návrhu časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu, jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů výborům k projednání (10. srpna 2010) 
č. 36k návrhu na určení ověřovatelů 4. schůze Poslanecké sněmovny (7. září 2010) 
č. 37k účasti kandidátů při projednávání bodu návrh na volbu veřejného ochránce práv a k omezení řečnické doby u tohoto bodu (7. září 2010) (přílohy
č. 38k návrhu poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb. /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (7. září 2010) 
č. 39k návrhu na určení ověřovatelů 5. schůze Poslanecké sněmovny (21. září 2010) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)