Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

seznam usnesení (od 22. června 2010) 
č. 1k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (22. června 2010) 
č. 2k návrhu na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů (22. června 2010) 
č. 3k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru (24. června 2010) 
č. 4k informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců (24. června 2010) 
č. 5k návrhu na volbu předsedy Poslanecké sněmovny (24. června 2010) 
č. 6k návrhu na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny (24. června 2010) 
č. 7k návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny (24. června 2010) 
č. 8k návrhu na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny (24. června 2010) 
č. 9k návrhu na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny (24. června 2010) 
č. 10k návrhu na určení ověřovatelů 1. schůze Poslanecké sněmovny (24. června 2010) 
č. 11k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (24. června 2010) 
č. 12k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (24. června 2010) 
č. 13k návrhu termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny (24. června 2010) 
č. 14k návrhu na určení ověřovatelů 2. schůze Poslanecké sněmovny (7. července 2010) 
č. 15k návrhu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny (7. července 2010) 
č. 16k návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (7. července 2010) 
č. 17k návrhu na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2010 (2. až 5. volební období) (7. července 2010) 
č. 18k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (7. července 2010) 
č. 19k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby (7. července 2010) 

12345>>
ISP (příhlásit)