Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 21k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017) 
č. 22k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017) 
č. 23k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017) 
č. 24k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017) 
č. 25k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017) 
č. 26k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017) 
č. 27k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017) 
č. 28k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby (28. listopadu 2017) 
č. 29k návrhu na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací (28. listopadu 2017) 
č. 30k návrhu na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 (28. listopadu 2017) (přílohy
č. 31k návrhu na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny (30. listopadu 2017) 
č. 32k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (30. listopadu 2017) 
č. 33k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka (30. listopadu 2017) 
č. 34k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody (30. listopadu 2017) 
č. 35k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (30. listopadu 2017) 
č. 36k návrhu na určení ověřovatelů 3. schůze Poslanecké sněmovny (5. prosince 2017) 
č. 37k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení (5. prosince 2017) 
č. 38k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (5. prosince 2017) 
č. 39k návrhu na určení ověřovatelů 4. schůze Poslanecké sněmovny (12. prosince 2017) 
č. 40k návrhu na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny (12. prosince 2017) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)