Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 81k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - druhé čtení (18. ledna 2018) 
č. 82k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení (18. ledna 2018) 
č. 83k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace (19. ledna 2018) 
č. 84k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka (19. ledna 2018) 
č. 85k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka (19. ledna 2018) 
č. 86k návrhu poslanců Víta Kaňkovského a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (23. ledna 2018) 
č. 87k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2018 /sněmovní dokument 231/ (23. ledna 2018) 
č. 88k vládnímu návrhu zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (23. ledna 2018) 
č. 89ze dne 23. ledna 2018 k návrhu poslanců Pavla Blažka, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení (23. ledna 2018) 
č. 90k návrhu poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení (23. ledna 2018) 
č. 91k návrhu poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení (23. ledna 2018) 
č. 92k návrhu poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují zákony č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (23. ledna 2018) 
č. 93k návrhu poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. ledna 2018) 
č. 94k návrhu poslance Jana Chvojky na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. ledna 2018) 
č. 95k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení (24. ledna 2018) 
č. 96k návrhu na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (24. ledna 2018) 
č. 97k návrhu na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (24. ledna 2018) 
č. 98k návrhu na volbu členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (24. ledna 2018) 
č. 99k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (24. ledna 2018) 
č. 100k návrhu na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace (24. ledna 2018) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)