Vylosované pořadí ústních interpelací12. schůze (1. - 11. 7. 1997)


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 1.07.1997 v 14:00.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Oldřich VrchaProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci odškodnění křivd spáchaných komunistickým režimem
2. Jan VikProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci snah vlády o vstup ČR do NATO
3. Josef KrejsaProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci budoucího vývoje ČR v páté etapě transformace
4. PaedDr. Květoslava ČelišováProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci situace ve školství a zdravotnictví, zdražování
5. PhDr. Miroslav SládekProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci vstupu do EU
6. Ing. Petr VrzáňProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci profesionality a odpovědnosti členů klubu ODS
7. Ing. Vlasta Štěpová, CSc.Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci ratifikace sociální charty
8. Zdeněk KramperaProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci První Městské banky
9. Ing. Karel VymětalProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci "ke způsobu vystupování"
10. Pavel MaixnerProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci vaše jediná správná cesta
11. Rudolf ŠmucrProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci cti a morálky
12. Pavel MaixnerProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci průzkumů veřejného mínění
13. Josef KrejsaProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci směru budoucího vývoje ČR (pátá etapa transf.)
14. Josef KrejsaProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci zahraničních supermarketů v ČR
15. Josef KrejsaProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci přistoupení k úmluvě o televizi bez hranic
16. Ing. Petr ZajícProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci vstupu ČR do NATO
17. Ing. Petr VrzáňProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci rekonstrukce vlády ČR
18. RNDr. Václav Exner, CSc.Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci poskytnutí a užití daru p. Bushe k podnikání
19. Jindřich NeheraProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci nové funkce Kočárníka v České pojišťovně
20. Zdeněk KramperaProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci novely občanského zákoníku-výpověď z bytu
21. PhDr. Miroslav SládekProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci vstupu do NATO
22. Milan LoukotaProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci přijetí rezolucí Rady Evropy
23. Oldřich VrchaProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci snížení platů ústavním činitelům
24. Oldřich VrchaProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci vstupu ČR do NATO
25. PaedDr. Květoslava ČelišováProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci situace ve školství, ve společnosti
26. Jan VikProf. Ing. Václav Klaus, CSc.ve věci morální způsobilosti místopředsedy vlády Luxe

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Zdeněk KramperaJUDr. Karel Kühnlve věci privatizace státního podílu v energetice a dolech
2. Doc.Ing. Miloš Titz, CSc.Ing. Ivan Pilipve věci Českomoravské zasilatelské s.r.o.
3. Josef KrejsaJUDr. Karel Kühnlve věci připravovaného zrušení pošty v Honezovicích
4. Josef KrejsaJUDr. Vlasta Parkanováve věci duševní svěžesti stát. zástupce v Kroměříži
5. Pavel MaixnerIng. Josef Luxve věci dovozu subvencovaných potravin
6. Pavel MaixnerJUDr. Miloslav Výbornýve věci NATO a jeho rozšiřování
7. Ing. Petr ZajícIng. Jiří Skalickýve věci kritického stavu porostů na našich pohran. horách
8. RNDr. Václav Exner, CSc.Ing. Ivan Pilipve věci nesouladu účtování, placení a daní
9. Jan VikIng. Josef Zieleniecve věci nehorázných požadavků sudetských Němců
10. Ing. Petr ZajícIng. Josef Luxve věci změny v Agrární komoře ČR
11. Ing. Karel VymětalJUDr. Miloslav Výbornýve věci "ke vstupu do NATO"
12. Milan LoukotaJUDr. Miloslav Výbornýve věci leteckého výcviku v AČR
13. Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc.JUDr. Miloslav Výbornýve věci vstupu ČR do vojenských bloků
14. PhDr. Miroslav SládekIng. Josef Luxve věci charakteru
15. Zdeněk KramperaJUDr. Vlasta Parkanováve věci propuštění odsouzeného M. Šenka za vraždu na svobodu
16. Ing. Petr ZajícIng. Josef Luxve věci současného stavu ve vývozech a dovozech zem. komod.
17. Rudolf ŠmucrIng. Jiří Skalickýve věci životního prostředí
18. Rudolf ŠmucrIng. Martin Římanve věci dopravy
19. Václav FrankJUDr. Miloslav Výbornýve věci účasti našich vojáků v zahraničí
20. Josef KrejsaJan Rumlve věci krádeže starosty Třebovic v samoobsluze
21. Jan VikIng. Josef Zieleniecve věci vzájemných vztahů mezi USA a Českou republikou
22. Ing. Petr VrzáňJUDr. Miloslav Výbornýve věci následné kontroly v Armádě ČR
23. PaedDr. Květoslava ČelišováJiří Grušave věci situace ve školství
24. Pavel MaixnerIng. Ivan Pilipve věci platnosti zákona
25. Jindřich NeheraJan Rumlve věci vyřizování pošty na ministerstvu vnitra
26. Jana PeškováJUDr. Miloslav Výbornýve věci "Lurdy"
27. Ing. Petr ZajícIng. Josef Luxve věci dopadu finančních škrtů do zemědělství
28. Ing. Petr ŠulákIng. Martin Římanve věci zajištění dopravní obslužnosti na Horním Vsacku
29. Ing. Petr VrzáňIng. Ivan Pilipve věci zabaveného zboží celními orgány
30. Pavel MaixnerIng. Jindřich Vodičkave věci systému kontrol soc. zabezpečení
31. Josef KrejsaJan Rumlve věci zásahu Policie ČR proti anarchistům před MV
32. Rudolf ŠmucrIng. Josef Zieleniecve věci vstupu ČR do NATO
33. Jana PeškováIng. Bc. Tomáš Kvapilve věci novely občanského zákoníku-byty
34. Ing. Petr ZajícIng. Josef Luxve věci nákupní ceny živočišných komodit
35. Jindřich NeheraJUDr. Vlasta Parkanováve věci soudu v Šumperku s paní Cikrýtovou
36. PaedDr. Květoslava ČelišováJiří Grušave věci optimalizace školství, situace ve školství
37. Oldřich VrchaIng. Jindřich Vodičkave věci dávek nemocenského pojištění nedosahující
38. Ing. Vlasta Štěpová, CSc.Ing. Josef Zieleniecve věci Rady Evropy-monitoringu ČR
39. Milan LoukotaIng. Josef Zieleniecve věci postupu velvyslance Malenovského
40. Ing. Petr VrzáňIng. Ivan Pilipve věci České banky a.s.
41. RSDr. Ing. Svatomír RecmanIng. Ivan Pilipve věci dalšího zvyšování cen energií v roce 1997
42. Oldřich VrchaPhDr. Jan Stráskýve věci likvidace ZÚNZ Uranových dolů Příbram
43. Rudolf ŠmucrIng. Josef Zieleniecve věci vstupu ČR do EU
44. Milan LoukotaPhDr. Jan Stráskýve věci hospodaření zdrav. pojišťoven
45. Ing. Hana OrgoníkováIng. Martin Římanve věci rušení tratí ČD
46. Oldřich VrchaJUDr. Karel Kühnlve věci zvýšení cen el. energie a plynu

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)