Vylosované pořadí ústních interpelací19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

Datum losování interpelací 23. 10. 2014


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 23.10.2014 v 11:04.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. MUDr. Gabriela PeckováMgr. Bohuslav Sobotkave věci zpětvzetí úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování (tzv. Lanzarotská úmluva, ST 321) (N)
2. Ing. Věra KovářováMgr. Bohuslav Sobotkave věci střetu zájmů
3. JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.Mgr. Bohuslav Sobotkave věci auditu na ministerstvech (N)
4. PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBAMgr. Bohuslav Sobotkave věci zákona o elektronických komunikacích - vyšetřování EK (N)

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Antonín SeďaIng. Andrej Babišve věci zahraničních akcionářů (N)
2. Mgr. Marta SemelováMgr. Michaela Marksováve věci dávek v hmotné nouzi v poukázkách
3. Mgr. Jana ČernochováMgA. Martin Stropnickýve věci nákupů na ministerstvu obrany
4. Mgr. Petr GazdíkMgA. Martin Stropnickýve věci výběrových řízení Armády ČR (N)
5. Mgr. Nina NovákováPhDr. Marcel Chládek, MBAve věci postoje MŠMT ke standardu sexuální výchovy WHO
6. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.MUDr. Svatopluk Němeček, MBAve věci přidělávání zdravotnických prostředků - sluchadel
7. Ing. Ludvík HovorkaMUDr. Svatopluk Němeček, MBAve věci odpovědi na interpelace a nedodání podkladů kontrolnímu výboru (N)
8. MUDr. Jitka ChalánkováMgr. Michaela Marksováve věci českých dětí v Norsku
9. Mgr. Bc. Radim Holečekprof. JUDr. Helena Válková, CSc.ve věci justičního areálu v Ústí nad Labem (N)
10. Ing. Michal KučeraIng. Jan Mládek, CSc.ve věci CZECHINVESTU
11. PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBAIng. Jan Mládek, CSc.ve věci zákona o elektronických komunikacích - šetření EK
12. Ing. Ladislav ŠinclMgr. Michaela Marksováve věci hornických důchodů
13. prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPAve věci hodnocení výsledků výzkumu
14. Mgr. Dana VáhalováPhDr. Lubomír Zaorálekve věci jednání Rady pro všeobecné záležitosti v Bruselu
15. RNDr. Jan ZahradníkIng. Marian Jurečkave věci poskytování fin. příspěvků na hospod. v lesích
16. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBAPhDr. Marcel Chládek, MBAve věci písma COMENIA SCRIPT v evropských školách (N)
17. Josef ZahradníčekIng. Andrej Babišve věci zveřejnění výroční zprávy ČSA
18. Ing. Věra KovářováIng. Marian Jurečkave věci administrativní zátěže (N)
19. MUDr. Jiří Štětinaprof. JUDr. Helena Válková, CSc.ve věci trestního stíhání bývalého ředitele ŘSD Ing. Brunclíka
20. Ing. Jana Fischerová, CSc.Ing. Karla Šlechtováve věci zákona o cestovním ruchu
21. Ing. Věra KovářováMgr. Jiří Dienstbierve věci kvót pro ženy v politice
22. Mgr. Bc. Radim Holečekprof. JUDr. Helena Válková, CSc.ve věci délky civilního soudního řízení - KS Ústí nad Labem
23. Ing. Antonín SeďaIng. Karla Šlechtováve věci IROP
24. prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPAve věci efektivity vědy a výzkumu
25. Mgr. Petr GazdíkIng. Andrej Babišve věci novely RUD
26. Ing. Michal KučeraMgr. Richard Brabecve věci úložiště jaderného odpadu
27. Josef ZahradníčekMUDr. Svatopluk Němeček, MBAve věci vzdělávání lékařů ZZS (N)
28. Mgr. Nina NovákováPhDr. Marcel Chládek, MBAve věci implementace etické výchovy do škol
29. Ing. Ludvík HovorkaMUDr. Svatopluk Němeček, MBAve věci kontroly Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (N)
30. Mgr. Jana ČernochováMgA. Martin Stropnickýve věci nákupu software
31. Ing. Ladislav ŠinclMgr. Michaela Marksováve věci odchodů horníků do důchodu
32. Ing. Antonín SeďaMgA. Martin Stropnickýve věci přepravních kapacit AČR
33. Ing. Ladislav ŠinclMgr. Michaela Marksováve věci předčasných hornických důchodů
34. Ing. Věra KovářováMilan Chovanecve věci pochybení MV v komunálních volbách (N)
35. Mgr. Jana ČernochováIng. Andrej Babišve věci rušení VLT a VHP
36. Ing. Antonín SeďaIng. Antonín Prachařve věci stavu oprav na D1
37. Mgr. Jana ČernochováMilan Chovanecve věci jednání Rady EU (N)
38. Ing. Věra KovářováIng. Karla Šlechtováve věci programu CZECH SPECIALS
39. Ing. Ladislav ŠinclMgr. Richard Brabecve věci novely o odpadech
40. Mgr. Jana ČernochováIng. Andrej Babišve věci MF ČR vůči rušení hazardních podniků

Datum losování interpelací 30. 10. 2014


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 30.10.2014 v 11:11.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Karel FiedlerMgr. Bohuslav Sobotkave věci nákupu a prodeje bitevníků L 159
2. Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.Mgr. Bohuslav Sobotkave věci státního rozpočtu I.
3. Ing. Miroslav KalousekMgr. Bohuslav Sobotkave věci koordinace zahraniční politiky
4. Ing. Pavlína NytrováMgr. Bohuslav Sobotkave věci dohody mezi zaměstnanci zaměstnavatelem a státem o zkrácení pracovní doby
5. Mgr. Dana VáhalováMgr. Bohuslav Sobotkave věci Evropské rady
6. Ing. Václav KlučkaMgr. Bohuslav Sobotkave věci kriminality v České republice
7. Ladislav VelebnýMgr. Bohuslav Sobotkave věci závazku zvyšovat platy
8. Ing. Antonín SeďaMgr. Bohuslav Sobotkave věci financování politických stran
9. Ing. Petr BendlMgr. Bohuslav Sobotkave věci dotace v zemědělství
10. Ing. Ludvík HovorkaMgr. Bohuslav Sobotkave věci nečinnosti ministra zdravotnictví v řešení TČ v nemocnici Na Homolce
11. Ing. Ludvík HovorkaMgr. Bohuslav Sobotkave věci výbochu muničního skladu ve Vrběticích a odpovědnosti státu a firem
12. Mgr. Dana VáhalováMgr. Bohuslav Sobotkave věci čerpání fondů
13. Ing. Antonín SeďaMgr. Bohuslav Sobotkave věci dopadu sankcí na ekonomiku ČR
14. Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.Mgr. Bohuslav Sobotkave věci státního rozpočtu II.
15. Ing. Karel FiedlerMgr. Bohuslav Sobotkave věci příčin evakuace občanů Vlachovic
16. Ing. Václav KlučkaMgr. Bohuslav Sobotkave věci krize na Ukrajině, energetická bezpečnost ČR
17. Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.Mgr. Bohuslav Sobotkave věci státního rozpočtu III.
18. Mgr. Dana VáhalováMgr. Bohuslav Sobotkave věci plateb do rozpočtu EU
19. Ing. Antonín SeďaMgr. Bohuslav Sobotkave věci zlepšení výběru daní
20. Ing. Karel FiedlerMgr. Bohuslav Sobotkave věci zajištění bezpečnosti občanů před jinými vlivy
21. Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.Mgr. Bohuslav Sobotkave věci rozpočtu va výzkum
22. Ing. Antonín SeďaMgr. Bohuslav Sobotkave věci prokazování původu majetku
23. Mgr. Dana VáhalováMgr. Bohuslav Sobotkave věci akčního plánu hosp. růstu a zaměstnanosti
24. Ing. Karel FiedlerMgr. Bohuslav Sobotkave věci nečinnosti kriz. štábu při dění ve Vlachovicích
25. Ing. Karel FiedlerMgr. Bohuslav Sobotkave věci rostoucího počtu žalob na výsledky voleb
26. Ing. Karel FiedlerMgr. Bohuslav Sobotkave věci průběhu vyřizování žádostí SPÚ k círk. restitucím
27. Ing. Karel FiedlerMgr. Bohuslav Sobotkave věci činnosti výboru k dopadům zákona o církvích

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.MUDr. Svatopluk Němeček, MBAve věci vydávání zdravot. prostředků (N)
2. Mgr. Marta SemelováMgr. Michaela Marksováve věci příspěvků na obědy ve školních jídelnách
3. Ing. Petr BendlIng. Marian Jurečkave věci společné politické politiky dotace
4. Ing. Ludvík HovorkaMUDr. Svatopluk Němeček, MBAve věci odběru, aplikace autologních kmenových buněk kostní dřeně (N)
5. Ing. Antonín SeďaMilan Chovanecve věci kontroly uskladněné munice (N)
6. RNDr. Jan ZahradníkIng. Marian Jurečkave věci poskytování fin. příspěvků na hospod. v lesích
7. Mgr. Jan Farskýprof. JUDr. Helena Válková, CSc.ve věci stavu přípravy analýzy uplatň. obč. zákoníku
8. Alena NohavováIng. Antonín Prachařve věci dostavby D3 směr Tábor - Praha
9. Martin NovotnýPhDr. Lubomír Zaorálekve věci repatriace Volyňských Čechů
10. Ing. Miroslav KalousekPhDr. Lubomír Zaorálekve věci koordinace zahraniční politiky
11. prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.Mgr. Michaela Marksováve věci personálních opatření MPSV - dětské skupiny, atd
12. Mgr. Ivo PojeznýPhDr. Marcel Chládek, MBAve věci kariérního systému pedagogických pracovníků
13. RSDr. Miroslav OpálkaIng. Andrej Babišve věci úniku důvěrných informací poskytnutých ZP MF (N)
14. MUDr. Jiří Štětinaprof. JUDr. Helena Válková, CSc.ve věci trestního oznámení na bývalého ředitele ŘSD
15. PhDr. Daniel KortePhDr. Lubomír Zaorálekve věci finančního přísp. ČR Palestinské autonomii
16. Mgr. Bc. Radim HolečekPhDr. Marcel Chládek, MBAve věci maturitní zkoušky
17. Mgr. Jana ČernochováMilan Chovanecve věci personálních změn na MV
18. Ing. Věra KovářováIng. Karla Šlechtováve věci Evropských fondů (N)
19. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBAPhDr. Marcel Chládek, MBAve věci rozvojového programu MŠMT 2014
20. RNDr. Jan ZahradníkMgr. Richard Brabecve věci hlubinných úložišť radioaktivního odpadu v ČR
21. Mgr. Jan FarskýIng. Andrej Babišve věci povolování nových automatů proti vůli obcí
22. Ing. Ludvík HovorkaMUDr. Svatopluk Němeček, MBAve věci trestné činnosti v nemocnici Na Homolce a dceřin. firmách (N)
23. Ing. Antonín SeďaMgA. Martin Stropnickýve věci výbuchu muničního skladu (N)
24. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.MUDr. Svatopluk Němeček, MBAve věci zabránění možného zneužití vydávání sluchadel
25. PhDr. Daniel KortePhDr. Lubomír Zaorálekve věci finančních přísp. ČR pro UNRWA
26. Ing. Věra KovářováIng. Marian Jurečkave věci programu rozvoje venkova (N)
27. Mgr. Jana ČernochováMgA. Martin Stropnickýve věci stavu personálu
28. Ing. Petr BendlIng. Marian Jurečkave věci zákona o zemědělském půdním fondu
29. Mgr. Jana ČernochováMgA. Martin Stropnickýve věci nákupů na ministerstvu obrany
30. Ing. Antonín SeďaIng. Antonín Prachařve věci vytíženosti osobní přepravy ČD (N)
31. Ing. Antonín SeďaMgr. Daniel Hermanve věci barokního hřbitova ve Střílkách
32. Mgr. Jana ČernochováMgA. Martin Stropnickýve věci dotací ministerstva obrany

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)