Interpelovaný doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
2. PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBAdoc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.ve věci úplnost českých korunovačních klenotů (N)
9. Ing. Lukáš Černohorskýdoc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.ve věci Vysvětlení postoje MKČR k integraci systému státní památkové péče do státního stavebního úřadu. (N)
26. Ing. Lukáš Černohorskýdoc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.ve věci V jaké fázi je příprava nového zákona o ochraně památkového fondu? A zda MKČR zvažuje změnu organizačního uspořádání státní památkové péče?

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)