(14.50 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Já mám tu čest být v té jedné obci, městě Stříbře, starostou, takže se mě na to samozřejmě ptají jak pracovníci územního pracoviště, tak občané poplatníci. To, co jste řekla, by mě na jednu stranu mohlo potěšit. Doufám, že se to nechápe tak, že na papíře to územní pracoviště nezrušíme, lidi z toho baráku přesuneme o třicet kilometrů dál a zřídíme nějakou tu podatelnu u nás ve městě. Tak doufám, že takto to chápáno není, že tedy zůstanou i pracovníci toho finančního úřadu tam, kde jsou v současné době, aby ti jednotliví správci daně mohli vyřizovat pro občany, pro poplatníky všechny potřebné věci, které potřebují. Potom, jestli je to tak, jak jste řekla a jak já si tedy myslím, že by to mohlo zůstat a nic by se nezměnilo, možná úprava pracovní doby, dobře, dejme tomu (upozornění na čas), pak budu spokojen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, paní ministryně odpoví na doplňující dotaz.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Tak já, pane poslanče, aniž bych chtěla uhnout z přímé odpovědi, tak já nemám žádné konkrétní návrhy. Říkám, je to tak, jak to je, ale pokud by došlo k jakékoli změně - a já vůbec ani nevím, že byly úvahy o nějakém přesunu 30 kilometrů - tak vy budete ten první jako starosta, kdo se to prostě od kompetentních úředníků dozví a s kým oni o tom budou debatovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A než dám slovo dalšímu poslanci, tak vás seznámím s omluvenkami. Omlouvá se pan poslanec Vyzula od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Šafránková od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A nyní prosím pana poslance Valentu, který bude interpelovat omluveného ministra Staňka ve věci úplnosti korunovačních klenotů. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, ptám se vás: Jsme skutečně státem, kterému nestojí za to, aby měl vlastní historické korunovační klenoty v celé jejich úplnosti? Je přece i profilujícím trendem v památkové péči vracet symboly státnosti na území, se kterým byly historicky spjaty.

O co se mi jedná? O nic více ani méně, než jsou žezlo a jablko Království českého ze 14. století, a také o ceremoniální český kurfiřtský plášť. Z minulosti víme, že české korunovační klenoty, dnes historicky nevyčíslitelné hodnoty, byly pro svoji bezpečnost převezeny již za třicetileté války do Vídně a do místa svého původu se vrátily až v roce 1791. Tedy kromě již zmíněného žezla, jablka a pláště, ty zůstaly, snad nikoli natrvalo, v Hoffburgu. Rakousko se ale dodnes platnou Saintgermainskou mírovou smlouvou z roku 1919 zavázalo Československu k vydání listin a věcí, které patřily Království českému. Současně platí, že žádný stát, který se z království změnil na republiku, potom neponechal korunovační klenoty v držení bývalé královské rodiny jako soukromý majetek, ale že tyto klenoty musí být vždy posuzovány jako veřejný majetek státu.

Můžete českým občanům tedy vysvětlit, proč stát, který se velice intenzivně hlásí nejen k odkazu Karla IV., ale i dalších českých panovníků, to svou faktickou nečinností popírá? I bez zmíněné Saintgermainské smlouvy, konkrétně podle rakouského občanského zákoníku, je Rakousko povinno na základě žádosti vlastníka nejen dle mého názoru nepoctivě držený majetek vydat. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan ministr vám odpoví do 30 dnů písemně.

A nyní prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat paní ministryni Benešovou ve věci: mohu vidět vaši analýzu, jak si objednat trestní stíhání? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se vás chtěl zeptat, paní ministryně, jak to bylo s tou analýzou, nebo oponentní zprávou, nebo jak jinak to nazvat, ve které jste se vyjadřovala k tomu, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné si v České republice objednat trestní stíhání. Podle těch vyjádření, která byla v médiích, do té analýzy nahlížel pan prezident Zeman, tady v Poslanecké sněmovně z ní údajně citoval pan předseda vlády Andrej Babiš a měla být předána ministru spravedlnosti panu Kněžínkovi. Já jsem se obrátil jak na pana prezidenta, tak na pana ministra spravedlnosti Kněžínka a oba dva mi potvrdili, že žádná taková analýza neexistuje. Takže bych velmi rád věděl přímo od vás, která jste ji zpracovávala podle svých veřejných vyjádření, za jakým účelem, na čí objednávku, jak se to přesně jmenovalo, komu to bylo odevzdáno a z jakých důvodů nemají poslanci možnost se s tím seznámit, ačkoliv samozřejmě poslanci mají jako součást svého kontrolního oprávnění vůči orgánům moci výkonné právo požadovat informace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Krásné dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení poslanci. Pokud jde o tzv. analýzu, která měla být vypracována v souvislosti s určitými trestními stíháními na objednávku, tak musím konstatovat, že nemáte věřit tomu, co noviny píší. Tak tato analýza nikdy zpracována nebyla, pokud bychom ji měli takto pojmenovat. A jelikož v Lánech se 17. března tohoto roku konala řádná schůzka ministra spravedlnosti pana Kněžínka, já jsem byla oponent, byla pouze vypracována tzv. oponentní zpráva ke koncepci a cílům Ministerstva spravedlnosti se zaměřením na státní zastupitelství, tak jak bylo toto téma určeno. Já jsem vypracovala tu zprávu poměrně podrobnou, týkalo se to Vězeňské služby, probace, mediace, legislativy, a pak se tedy řešilo, co bude se státními zástupci, protože máme úkol, a ten úkol je skutečně velký, a to jest tedy udělat novelu zákona o státním zastupitelství.

Popsala jsem peripetie s tím zákonem, které vznikly. Proč ten původní zákon byl stopnut - protože tam nebyl vůbec kontrolní mechanismus nad tím dozorem, protože ten speciál tehdy dozor měl, ale dohled neměl, takže proto se to nelíbilo a vrátili jsme to tehdy k přepracování. Postupem času se uvažovalo o novele. Novela je teď v legislativním plánu vlády a ta je v podstatě připravena ještě ministrem Kněžínkem.

Já jsem tam popisovala různé jevy, které jsou v současné době aktuální, co se tedy týče státních zástupců, kde jsem třeba popsala i byrokracii, která by měla být odbourána, a popsala jsem tam třemi větami - třemi větami - dvě kauzy, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a to je kauza Beretta, kde bylo skutečně vytvořeno usnesení o zahájení trestního stíhání na advokáta v kauze, která byla Škoda Transportation versus České dráhy. To trestní oznámení směřovalo na jeho postih pro podvod v posledním odstavci a šlo o to, že tady už se v podstatě podmíněné tresty nemohou dávat, tam už by hrozil trest nepodmíněný, a to bylo smyšlené trestní usnesení o zahájení, které bylo jedním policistou dáno do systému, dokonce do systému policie, a státní zástupkyně to akceptovala. Takže všichni tito lidé jsou dneska trestně stíháni. Takže jak asi budeme nazývat takovéto jednání než objednávkové trestní stíhání? A další věc je skončena pravomocně, je to známá kauza Neograph - Sittovi, kde to popisuje i ten soudce, že se jednalo o takovýto neblahý jev. A to je celá analýza.

Jedná se o materiál, který byl předložen prezidentovi z mé strany 11. března tohoto roku, byl veřejně projednán tam na tom jednání, které proběhlo v Lánech. Tam byl pan ministr Kněžínek a žádný problém zde nenastal. Takže tato listina je samozřejmě neveřejná, vypracovávala jsem ji pro potřeby prezidenta republiky v situaci, kdy jsem byla neplacenou poradkyní a ani ve snu by mě nenapadlo, že se stanu ministryní. Takže není dostupná. Pokud někdo tuto listinu bude vyžadovat, musí se obrátit na Kancelář prezidenta republiky. To je z mé strany asi k vysvětlení vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz? Bude. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážená paní ministryně, děkuji za poskytnuté vysvětlení. Já jsem se k tomu ještě chtěl zeptat. Vy jste říkala, že jste předala tu zprávu panu prezidentovi, tak já jsem dostal právě odpověď od Kanceláře prezidenta republiky, že tou zprávou nedisponuje. Tak jestli teď, když jste se stala ministryní spravedlnosti - děkuji za to, že jste tady popsala ty informace, které tam jsou - tak jestli by bylo možné i tu zprávu zveřejnit a rozptýlit tak jakékoli pochybnosti, které kolem ní kolují.***
Přihlásit/registrovat se do ISP