Návrh pořadu 14. schůze

Od 30. 9. 1997 14:00

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 2.

    Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na svolání schůze Poslanecké sněmovny