Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

104.schůze

Svolána

bude zahájena 28. května ve 13 hodin

návrh pořadu schůze (mimořádná)

103.schůze

Přerušeno

od 21. května

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy, písemné pozměňovací návrhy, písemné interpelace, ústní interpelace (přerušeno 5 minut po skončení 104. PS, nejpozději však 31. 5. v 9.00 hodin)


100.schůze

Přerušeno

od 18. dubna

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)

64.schůze

Neurčeno

od 19. dubna 2023

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno na neurčito)

57.schůze

Přerušeno

od 4. března 2023

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)

56.schůze

Přerušeno

od 4. března 2023

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)

34.schůze

Přerušeno

od 26. srpna 2022

pořad schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

30.schůze

Přerušeno

od 7. července 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)

101.schůze

Ukončená

2. až 22. května 2024

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

102.schůze

Ukončená

9. a 10. května 2024

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

99.schůze

Ukončená

11. dubna 2024

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

Přehled jednání

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)