Návrh pořadu 18. schůze

Od 13. 1. 1998 14:00

Zákony - vrácené Senátem

  1. 1.

    Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/4/ - vrácený Senátem  

  2. 2.

    Návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 223/4/ - vrácený Senátem