Návrh pořadu 19. schůze

Od 27. 1. 1998 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry   

 2. 2.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 3. 3.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 4. 4.

  Interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády