Návrh pořadu 2. schůze

Od 2. 7. 1996 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na zasedací pořádek v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na ustavení výborů Poslanecké sněmovny   

 3. 3.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o postavení a způsobu volby stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny   

 4. 4.

  Návrh na zřízení a počty stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací   

 5. 5.

  Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (§ 115 odst.3) /- pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, - pro bankovnictví, - pro sdělovací prostředky/   

 6. 6.

  Informace předsedy Poslanecké sněmovny o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí   

 7. 7.

  Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny   

 8. 8.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu členů stálých delegací do meziparlamentních organizací   

 9. 9.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na ustavení (nebo na volbu členů) stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 10. 10.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací do meziparlamentních organizací   

 11. 11.

  Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy