Návrh pořadu 23. schůze

Od 24. 3. 1998 14:00

Zákony - vrácené Senátem

 1. 1.

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 210/4/ - vrácený Senátem  

 2. 2.

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/3/ - vrácený Senátem  

 3. 3.

  Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/4/ - vrácený Senátem  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Zpráva ministryně zdravotnictví o stavu transformace zdravotnictví   

Zákony - prvé čtení

 1. 5.

  Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení  

 2. 6.

  Vládní návrh zákona o soudních znalcích a soudních tlumočnících a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 346/ - prvé čtení  

 3. 7.

  Návrh poslanců Karla Machovce a Františka Brožíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení  

 4. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 546/1992 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení  

 5. 9.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jany Gavlasové a Jaroslava Zvěřiny na vydání zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení  

 6. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení  

 7. 11.

  Vládní návrh zákona o spolupráci s mezinárodním tribunálem a o změně a doplnění trestního řádu /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení  

 8. 12.

  Návrh poslanců Jana Bláhy a dalších na vydání zákona o nájmu bytů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 13.

  Návrh poslanců Václava Grulicha a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 201/ - druhé čtení  

 2. 14.

  Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - druhé čtení  

 3. 15.

  Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - druhé čtení  

 4. 16.

  Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení  

 5. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení  

 6. 18.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Petra Šimůnka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení  

 7. 19.

  Návrh poslankyně Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 286/ - druhé čtení  

 8. 20.

  Návrh poslanců Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 300/ - druhé čtení  

 9. 21.

  Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - druhé čtení  

 10. 22.

  Návrh poslanců Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o vysokých školách /sněmovní tisk 189/ - druhé čtení  

 11. 23.

  Vládní návrh zákona o vysokých školách a o změně a doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 329/ - druhé čtení  

 12. 24.

  Vládní návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 282/ - druhé čtení  

 13. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení  

 14. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 320/ - druhé čtení  

 15. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení  

 16. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 29.

  Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1998 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1998 /sněmovní tisk 318/  

 2. 30.

  Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 336/  

 3. 31.

  Koncepce proexportní politiky vlády České republiky /sněmovní tisk 348/  

 4. 32.

  Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 340/  

 5. 33.

  Zpráva o měnovém vývoji v České republice za 1. pololetí 1997 /sněmovní tisk 355/  

 6. 34.

  Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 7. 35.

  Návrh organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu poskytování informací veřejnosti z jednání orgánů Poslanecké sněmovny   

 8. 36.

  Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1996 /sněmovní tisk 343/  

Zákony - třetí čtení

 1. 37.

  Návrh poslanců Václava Grulicha a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 201/ - třetí čtení  

 2. 38.

  Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení  

 3. 39.

  Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - třetí čtení  

 4. 40.

  Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení  

 5. 41.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení  

 6. 42.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Petra Šimůnka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - třetí čtení  

 7. 43.

  Návrh poslankyně Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení  

 8. 44.

  Návrh poslanců Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 300/ - třetí čtení  

 9. 45.

  Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení  

 10. 46.

  Návrh poslanců Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o vysokých školách /sněmovní tisk 189/ - třetí čtení  

 11. 47.

  Vládní návrh zákona o vysokých školách a o změně a doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 329/ - třetí čtení  

 12. 48.

  Vládní návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 282/ - třetí čtení  

 13. 49.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení  

 14. 50.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení  

 15. 51.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení  

 16. 52.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 53.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení  

 2. 54.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Jeruzalémě dne 23. září 1997 /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení  

 3. 55.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS), podepsané v Bruselu dne 24. září 1997 /sněmovní tisk 306/ - druhé čtení  

 4. 56.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu nové znění Protokolu II a Protokolu IV Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky /sněmovní tisk 309/ - druhé čtení  

 5. 57.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sjednaná v Haagu dne 5. října 1961 /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení  

 6. 58.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Jeruzalémě dne 2. září 1997 /sněmovní tisk 324/ - druhé čtení  

 7. 59.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank, podepsaná v Praze dne 30. října 1997 /sněmovní tisk 335/ - druhé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 60.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Singapuru dne 21. listopadu 1997 /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení  

 2. 61.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice, podepsaná dne 2. prosince 1997 v Praze /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení  

 3. 62.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, přijatá Radou Evropy dne 7. června 1968 v Londýně /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení  

 4. 63.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům, podepsaná v Ženevě dne 19. června 1948 /sněmovní tisk 402/ - prvé čtení  

 5. 64.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení  

 6. 65.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 13. října 1997 v Bělehradě /sněmovní tisk 422/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 66.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/  

 2. 67.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k postupu vlády České republiky v česko-německých vztazích v souvislosti s Česko-německou deklarací   

 3. 68.

  Návrh na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze   

 4. 69.

  Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře   

 5. 70.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 6. 71.

  Návrh na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze   

 7. 72.

  Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1998 /sněmovní tisk 341/  

 8. 73.

  Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1998 /sněmovní tisk 342/  

 9. 74.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1997 /sněmovní tisk 368/  

 10. 75.

  Statut Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 391/  

 11. 76.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 1997 do 31. 12. 1997 /sněmovní tisk 401/  

 12. 77.

  Zpráva Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno   

 13. 78.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 412/  

 14. 79.

  Návrh organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny o nepřípustnosti vyvěšování transparentů na budovách Poslanecké sněmovny   

 15. 80.

  Koncepce a program protidrogové politiky vlády na období 1998 - 2000 /sněmovní tisk 419/  

 16. 81.

  Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství   

 17. 82.

  Návrh řešení problematiky předkládání tzv. komplexních pozměňovacích návrhů při projednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně a problematiky týkající se včleňování částí, jež jsou novelou zcela jiného zákona   

Zákony - prvé čtení

 1. 83.

  Senátní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení  

 2. 84.

  Návrh poslance Michala Krause na vydání zákona o Státním fondu pro ochranu před živelními pohromami České republiky /sněmovní tisk 369/ - prvé čtení  

 3. 85.

  Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod /sněmovní tisk 371/ - prvé čtení  

 4. 86.

  Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení  

 5. 87.

  Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení  

 6. 88.

  Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení  

 7. 89.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení  

 8. 90.

  Návrh poslance Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňují zákony stanovící některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích /sněmovní tisk 387/ - prvé čtení  

 9. 91.

  Návrh poslanců Milady Emmerové a Jiřího Hofmana na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 390/ - prvé čtení  

 10. 92.

  Návrh poslance Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení  

 11. 93.

  Návrh poslanců Václava Krásy a Jana Třebického na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 403/ - prvé čtení  

 12. 94.

  Návrh poslance Jiřího Hofmana na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 405/ - prvé čtení  

 13. 95.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení  

 14. 96.

  Návrh poslanců Petra Hulinského, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení  

 15. 97.

  Návrh poslankyň Drahoslavy Bartoškové, Hany Marvanové a Anny Röschové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 421/ - prvé čtení  

 16. 98.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení  

 17. 99.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 426/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 100.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády   

 2. 101.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců