Návrh pořadu 24. schůze

Od 14. 4. 1998 14:00

Smlouvy - druhé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě, sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949 /sněmovní tisk 384/ - druhé čtení