Návrh pořadu 26. schůze

Od 18. 6. 1998 14:00

Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 1.

  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 300/5/ - vrácený prezidentem republiky  

Zákony - zamítnuté Senátem

 1. 2.

  Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/4/ - zamítnutý Senátem  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 4.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády