Návrh pořadu 4. schůze

Od 26. 7. 1996 14:00

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení  

  2. 2.

    Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení  

  3. 3.

    Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení