Návrh pořadu 9. schůze

Od 26. 2. 1997 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým Poslanecká sněmovna upravuje své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání (§ 1 odst. 2)   

  2. 2.

    Návrhy mandátového a imunitního výboru k žádostem o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců